Header Image

Taxaties

Een woning laten taxeren door Koek Makelaardij

Welke taxatiedoelen zijn er?

De waarde van uw woning is mede afhankelijk van het doel van de taxatie. Wij vragen daarom altijd vooraf naar het doel van de waardebepaling. Mogelijke doelen van een taxatie zijn: een hypotheek aanvragen, de waarde voor fiscale doeleinden bepalen of het afsluiten van een opstalverzekering. Bij elk van deze doelen horen bepaalde taxatiewaardes.

Voorbeelden van taxatiewaardes zijn:

Marktwaarde Marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen vastgoed zou worden overgedragen op de peildatum tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper in een zakelijke transactie na behoorlijke marketing , waarbij de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden hebben gehandeld.

Herbouwwaarde Dit is de waarde van een nieuw te bouwen gelijkwaardige woning, indien de huidige woning vernietigd wordt door bijvoorbeeld brand. U hebt deze waarde nodig wanneer u een opstalverzekering wilt afsluiten bij een verzekeraar.

Wat houdt een taxatie-opdracht in?

Een opdracht tot taxatie is een opdracht tot het geven van een waarde-oordeel van een pand en het uitbrengen van een rapport daaromtrent. Een opdracht tot taxatie houdt geen opdracht tot het verrichten van een bouwtechnische keuring in.

Hoe verloopt de daadwerkelijke taxatie?

Wij taxeren op een afgesproken tijdstip uw woning. Hiervoor heeft hij het eigendomsbewijs, de kadastrale gegevens en de tekeningen van uw woning nodig. Tijdens de taxatie letten wij onder andere op de staat van het onderhoud, de ligging en omgeving en de gebruikte materialen.

Tijdens een taxatie letten wij op de volgende factoren:

  • De staat van onderhoud;
  • De inhoud en de oppervlakte;
  • De functionele indeling;
  • De constructie en de gebruikte materialen, en de kwaliteit ervan;
  • Mate van isolatie en energiezuinigheid;
  • Verplichtingen en rechten, zoals overpad en erfpacht;
  • De ligging en de omgeving;
  • Het bestemmingsplan;
  • De marktsituatie

Na enige tijd koppelen wij de taxatiewaarde aan u terug. Indien sprake is van een woning die onder de NHG-garantie valt, wordt de taxatie verplicht gevalideerd door een taxatie-instituut. Hierdoor kan deze terugkoppeling iets langer duren.

Hoe wordt de taxatie vastgelegd?

Wij leggen na de taxatie al zijn bevindingen in een taxatierapport vast.

Koek Makelaardij hanteert daarbij een uniform taxatiemodel: het model NVM-taxatierapport. Met dit rapport kunt u, afhankelijk van uw doel, bijvoorbeeld een hypotheekaanvraag doen. Het taxatierapport is geen garantie dat u de hypotheek of het geld krijgt. Wanneer verschillende taxateurs uw woning taxeren, kunnen de uitkomsten verschillen. Een taxatie is immers een deskundige schatting van de waarde van uw woning.

 

 

Top