Header Image

kopen

Een woning kopen met koek makelaardij in 7 stappen?

 

Op zoek naar je droomwoning

Het zoeken naar een nieuwe woning is een echte speurtocht. Welke woning past het beste bij je? Een appartement of een vrijstaande woning?

Een tuin op het zuiden of een dakterras? Hoeveel kamers heb je nodig?

In welke buurt? Wat zijn je financiële mogelijkheden?

Een woning kopen is niet iets dat je dagelijks doet. Het is daarom prettig als iemand je goed advies kan geven over de huidige woningmarkt, bouwkundige aspecten,

ontbindende voorwaarden, gemeentelijke bepalingen en het uitbrengen van een scherp, maar realistisch onderhandelingsbod. Wij kunnen je hierbij helpen.

 

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Als je op zoek wilt gaan naar een nieuwe woning, komen wij vrijblijvend bij je langs. Je kunt het aankoopproces van begin tot einde laten regelen of kiezen voor bepaalde delen van dienstverlening. Het pakket aan activiteiten dat je afspreekt, bepaalt de hoogte van de vergoeding – de courtage - die de NVM-makelaar ontvangt na aankoop van je nieuwe woning.

 

Het aankoopproces

Als de afspraken over de dienstverlening met de onze makelaar

rond zijn, kan het aankoopproces beginnen.

Stap 1. Geschikte woning zoeken

Stap 2. Bezichtigen

Stap 3. Extra onderzoek

Stap 4. Onderhandelen

Stap 5. Ondertekening koopovereenkomst

Stap 6. Je woning financieren

Stap 7. Naar de notaris

Stap 1: Geschikte woning zoeken

Wij helpen je bij het zoeken naar een woning die bij je past. Wij zullen jou aanraden een kijkje te nemen in de buurten/wijken die je aanspreken. Zo krijg je inzicht in de voorzieningen die er in je (nieuwe) woonomgeving zijn en welke je belangrijk vindt. Check www.funda.nl regelmatig op nieuwe woningen, zodat je steeds beter weet wat je wilt kopen.

Wij vergelijken je woonwensen met de woningen in de NVM-database. Door zijn ervaring kan hij een goede selectie maken uit het actuele aanbod om zo tot de juiste match te komen. Ons kantoor heeft kennis van de lokale woningmarkt en heeft snel zicht op de woningen die nieuw op de markt komen. Wij kunnen je zo veel speurwerk uit handen nemen.

TIP: inventariseer je financiële mogelijkheden

Ga, voordat je op woningjacht gaat, langs bij een erkend hypotheekadviseur zodat je weet wat je kunt en wilt lenen. Wij kunnen je helpen bij het vinden van een onafhankelijk adviseur.

Onderzoeksplicht koper

Van jou als koper wordt verwacht dat je de staat van de woning onderzoekt. Gebreken die je bij de bezichtiging had kunnen ontdekken, komen voor jouw rekening en kunnen later niet als verborgen gebrek worden benoemd. De onderzoeksplicht geldt ook voor juridische aspecten. Hierbij kun je denken aan erfdienstbaarheden, zoals recht van overpad.

Mededelingsplicht verkoper

De verkoper is verplicht je te informeren over zaken die voor jou van belang kunnen zijn, zoals gebreken. Bijvoorbeeld een lekkage.

Dit geldt niet voor gebreken die je zelf kunt zien; bijvoorbeeld kozijnen die verrot zijn of scheuren in muren. De verkoper hoeft je daar niet uitdrukkelijk op te wijzen.

 

Stap 2: Bezichtigingen

Als je je oog op een woning hebt laten vallen is het tijd voor een nadere kennismaking. Wij regelen een bezichtigingsafspraak en begeleidt je. Loop voor je bezichtiging nog even een rondje door de buurt. Houd bij de bezichtiging je woonwensen en je toekomstplannen in het achterhoofd.

Wij gaan ondertussen de woning kritisch bekijken. Wij kijken hierbij onder andere naar het onderhoud van de woning, de aanwezigheid van eventuele gebreken en naar eventuele noodzakelijke reparaties of uit te voeren verbouwingen. Wij kunnen je ook adviseren een bouwkundig specialist in te schakelen voor nader onderzoek.

Daarnaast informeren wij naar praktische zaken, zoals het aantal andere bezichtigingen en welke biedingsprocedure wordt gehanteerd.

Stap 3: Extra onderzoek

Als je hart sneller gaat kloppen bij een bepaalde woning, dan adviseren we jou of het nodig is een bouwkundig specialist in te schakelen. Op die manier kan de exacte staat van de woning in kaart worden gebracht.

Wij kunnen hiervoor doorverwijzen naar een onafhankelijk specialist. Daarnaast nemen wij jou werk uit handen door onderzoek te doen naar bijvoorbeeld:

 • Bestemmingsplannen
 • Milieuaspecten
 • Relevante gegevens in het Kadaster
 • Status en verplichtingen van Vereniging van Eigenaren
 • Gemeente- en provinciebepalingen
 • Aanwezigheid energielabel

Stap 4: Onderhandelen

 

Als je een bepaalde woning wilt kopen adviseren wij jou over de beste biedingsstrategie op basis van alle verzamelde informatie. Wij helpen je bij het vaststellen van een strategisch openingsbod. Als taxateur hebben wij veel

ervaring met het bepalen van de juiste waarde en in de NVM-database kunnen zien wat de marktwaarde is van vergelijkbare woningen.

Bij het uitbrengen van het bod, zullen wij deze - indien gewenst - van ontbindende voorwaarden voorzien. Op basis van deze voorwaarden kan een koopovereenkomst alsnog ontbonden worden.

Goed om te weten:

 • Een uitgebracht bod kan worden herroepen of vervangen door een hoger of lager bod, zolang het niet door de andere partij is aanvaard. Een uitzondering is een bod met een tijdslimiet voor aanvaarding.
 • Wanneer je als eerste biedt, betekent dat niet automatisch dat een andere koper niet meer kan bieden.

 

Voorbeelden van ontbindende voorwaarden:

 • Financieringsvoorbehoud
 • Negatief bouwadvies

Stap 5: Ondertekening Koopovereenkomst

Als de verkoper je bod heeft geaccepteerd, kan de koopovereenkomst worden opgesteld. Wij lopen samen met jou de koopovereenkomst door om zeker te zijn dat alles klopt. Wij letten in het bijzonder op de koopsom, de opleverdatum, de ontbindende voorwaarden en de lijst van zaken die de verkoper in de woning achterlaat.

Als alles in orde is dan ondertekenen jij en de verkoper de koopovereenkomst. Jij en de verkoper ontvangen een kopie van de overeenkomst.

Zodra de koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend ontstaat de koop. De makelaar stuurt de getekende koopovereenkomst naar de notaris, samen met een kopie van je paspoort of rijbewijs.

Drie dagen bedenktijd

Als jij en de verkoper de koopovereenkomst hebben ondertekend, gaat de wettelijke

bedenktijd van drie dagen voor de koper in. Dat betekent dat je binnen deze tijd alsnog kunt afzien van de koop.

Stap 6: Je woning financieren

Wanneer de koopovereenkomst getekend is dien je je financiering definitief rond te maken.

Dit gebeurt meestal in de vorm van een hypotheek. Aan de hand van de koopsom, eventuele verbouwingsplannen, eventueel eigen geld en de zogenaamde kosten koper (de kosten van de kadastrale inschrijving, overdrachtsbelasting en je notariskosten voor het transport), kan je hypotheekadviseur precies vaststellen

welk bedrag je aan hypotheek nodig hebt. Wij kunnen je verwijzen naar een onafhankelijk hypotheekadviseur.

Zodra de financiering rond is, stuurt de bank de hypotheekstukken naar de notaris. Voor de datum van levering zorgt de bank dat de hypotheeksom wordt gestort op de

derdenrekening van de notaris.

Taxaties

Meestal is voor de financiering een taxatie van de woning nodig. Hiervoor heb je altijd een taxatierapport van een gecertificeerde taxateur nodig. Wij als aankoopmakelaar zijn wel gecertificeerd als taxateur maar mogen geen taxatierapport voor je opstellen. Wij zijn namelijk bij het onderhandelingsproces betrokken. Wij kunnen je echter wel helpen met het vinden van een andere gecertificeerde taxateur.

Stap 7: Naar de notaris

Als een datum is vastgesteld voor de overdracht van de woning, is het afwachten tot de notaris de eigendomsoverdracht (akte van levering) en de hypotheekakte heeft voorbereid. Meestal krijg je een paar dagen voor de levering van de notaris een

concept-leveringsakte, een concept-hypotheekakte en een nota van afrekening.

Wij controleren altijd samen met jou of alle gegevens kloppen en neem de tijd om de akten rustig door te lezen. Op de dag van overdracht doorloop je het volgende proces:

 • Vlak voor de overdracht inspecteer je samen met ons de woning om te controleren of deze in de afgesproken staat wordt opgeleverd.
 • Daarna ga je naar de notaris en teken je de akte van levering en de hypotheekakte.
 • Vervolgens zorgt de notaris ervoor dat de akten worden ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. Na deze inschrijvingen ben je officieel eigenaar van je nieuwe woning. Bij de overdracht ontvang je meestal direct de sleutels.

Gefeliciteerd!

Het koopproces is afgerond. Gefeliciteerd! Je bent eigenaar van je nieuwe woning! Natuurlijk blijven wij voor je klaar staan mocht je nog vragen hebben of van andere diensten gebruik willen maken.

 

 

Top